تاریخ جلسات


نظرات : ۴۱ بازدید : 4697 بازدید

ضمنا قسمت خواهران هیئت پرچمداران طهران برقرار است.  


شب دوم شهادت خانم ام البنین (س) -۱۳۹۴


نظرات : بدون نظر بازدید : 247 بازدید

هیئت پرچمداران طهران


شب اول شهادت خانم ام البنین(س) – ۱۳۹۴


نظرات : بدون نظر بازدید : 274 بازدید

هیئت پرچمداران طهران


گلچین ۱ – تراکهای پخش نشده


نظرات : ۹ بازدید : 832 بازدید

گلچین شماره یک از تراکهای پخش نشده از کربلایی محسن صائمی


دانلود شب اول فاطمیه ۹۳ + گزارش تصویری


نظرات : بدون نظر بازدید : 1597 بازدید

دانلود شب اول فاطمیه اول – چهاردهم اسفندماه ۹۳ + گزارش تصویری


هفتگی ۷ / ۱۲ / ۹۳


نظرات : ۶ بازدید : 1271 بازدید

دانلود جلسه هفتگی ۳۰ / ۱۱ / ۹۳ هیئت پرچمداران طهران


هفتگی ۳۰ / ۱۱ / ۹۳


نظرات : بدون نظر بازدید : 903 بازدید

دانلود جلسه هفتگی ۳۰ / ۱۱ / ۹۳ هیئت پرچمداران طهران


هفتگی ۲۳ /۱۱ / ۹۳


نظرات : ۵ بازدید : 1305 بازدید

گزارش تصویری و صوتهای جلسه هفتگی ۱۶ / ۱۱ / ۹۳ هیئت پرچمداران طهران


هفتگی ۱۶ / ۱۱ / ۹۳


نظرات : ۳ بازدید : 1336 بازدید

   دانلودجلسه هفتگی ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ شهادت حضرت زهرا(س) – به روایت ۴۵ روز هـــیـئــت پــــرچــمـــداران طــهــران


هفتگی ۹ / ۱۱ / ۹۳


نظرات : بدون نظر بازدید : 867 بازدید

دانلودجلسه هفتگی ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۳  هیئت پرچمداران طهران


هفتگی ۲ / ۱۱ / ۹۳


نظرات : بدون نظر بازدید : 1153 بازدید

  دانلودجلسه هفتگی ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۳  هیئت پرچمداران طهران


گزارش تصویری هفتگی ۲ /۱۱ / ۹۳


نظرات : ۱ بازدید : 837 بازدید

 گزارش تصویری هفتگی ۲ /۱۱ / ۹۳  هیئت پرچمداران طهران


کاربرحاضر

2 Users در حال خواندن این صفحه.
Users: 2 Guests

جدیدترینها

محبوبترین

خبرنامه

باخبر شدن از مطالب جدید

بازدید